Главная · ZDSimulator.com.ua · Форум · Вход

Просмотр категории: Инструкции, приказы и другие нормативные документы

страница книги Книга: ЦРБ-0032 Інструкція з експлуатації гальм спеціального...

Книга: ЦРБ-0032 Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України

Описание: Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України встановлює основні правила і норми експлуатації, технічного обслуговування гальм (джерела стислого повітря, повітропроводи з арматурою, прилади управління, гальмування і контролю, важільні передачі) самохідного і несамохідного спеціального рухомого складу, господарчих поїздів залізниць України.

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 68 стр.

Размер файла: 1,03 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню ...

Книга: ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України

Описание: Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України (надалі - "Інструкція") встановлює основні положення і вимоги щодо огляду, перевірки і ремонту автозчіпного пристрою вагонів і локомотивів. "Інструкція" може бути змінена або доповнена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України. Дана "Інструкція" обов'язкова для всіх осіб, пов'язаних з ремонтом і технічним обслуговуванням автозчіпного пристрою. Всі Інструкції та інші вказівки, які відносяться до ремонту технічного обслуговування автозчіпного пристрою вагонів і локомотивів повинні відповідати вимогам цієї "Інструкції".

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 120 стр.

Размер файла: 1,49 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦВ-ЦЛ-0092 Інструкція з технічного обслуговування бук...

Книга: ЦВ-ЦЛ-0092 Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками

Описание: "Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних дворядними конічними підшипниками касетного типу TBU" призначена для працівників, які забезпечують проведення технічного обслуговування вагонів із колісними парами, буксові вузли яких обладнані дворядними роликовими касетними конічними підшипниками типу TBU. Інструкція поширюється на вагонні буксові підшипникові вузли, обладнані дворядними конічними підшипниками касетного типу TBU різного конструктивного виконання (у подальшому — дворядними конічними підшипниками TBU), і визначає:

• правила догляду за буксами, обладнаними дворядними конічними підшипниками TBU, в експлуатації;

• дії оглядачів вагонів, іншого обслуговуючого персоналу у випадку виникнення загрози безпеці руху при експлуатації колісних пар, обладнаних дворядними конічними підшипниками TBU;

• порядок зберігання колісних пар, обладнаними дворядними конічними підшипниками TBU.

Примітка: TBU (абревіатура tapered bearing unit - конічний підшипниковий вузел) — міжнародне позначення дворядних конічних підшипників касетного типу для рухомого складу.

Издательство: Киев, 2007 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 44 стр.

Размер файла: 1,48 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦВ-ЦЛ-0062 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту т...

Книга: ЦВ-ЦЛ-0062 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар

Описание: Ця Інструкція поширюється на колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм (за винятком колісних пар спеціальних вагонів), що експлуатуються в поїздах із швидкостями руху не вище: пасажирських -160км/год, вантажних при навантаженні від осі на рейки не більше 230,ЗкН (23,5тс) - 90км/год, а при навантаженні від осі на рейки не більше 235,2кН (24,0тс) - 80км/год. При експлуатації вагонів із швидкостями руху поїздів та навантаженнями від осі на рейки вище указаних, колісні пари повинні задовольняти спеціальним Технічним вимогам. Інструкцією установлюються: а) порядок і строки огляду, обстеження та ремонту колісних пар; б) норми та вимоги, яким колісні пари повинні відповідати при огляді, обстеженні, ремонті, формуванні та підкочуванні під вагони; в) перелік параметрів, що контролюються при огляді, обстеженні, ремонті, формуванні та підкочуванні колісних пар під вагони. У відповідності до "Правил технічної експлуатації залізниць України" (ПТЕ) кожна колісна пара повинна відповідати вимогам цієї Інструкції, виконання якої обов'язкове для всіх працівників, зв'язаних з оглядом, обстеженням, ремонтом, формуванням та підкочуванням колісних пар під вагони.

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 103 стр.

Размер файла: 2,75 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнанн...

Книга: ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів

Описание: Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів встановлює основні положення, норми та вимоги до ремонту та випробування гальмівного обладнання вантажних, рефрижераторних та при всіх видах планового, ТО-3, ТО-2, поточного ремонту пасажирських вагонів, а також на приймання гальмівного обладнання при їх будуванні на вагонобудівних та вагоноремонтних заводах. Інструкція поширюється на підприємства залізничного транспорту, що входять у систему Укрзалізниці, які здійснюють ремонт гальмівного обладнання вантажних, рефрижераторних і пасажирських вагонів, незалежно від форми власності, при всіх видах ремонту. Інструкція обов'язкова для всіх осіб, зв'язаних з ремонтом і технічним обслуговуванням гальм, а також прийманням гальмівного обладнання вагонів при їх будуванні. Уся документація, яка відноситься до ремонту, технічного обслуговування та випробування гальмівного обладнання вагонів, повинна відповідати вимогам цієї Інструкції.

Издательство: Киев, 2005 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 160 стр.

Размер файла: 1,4 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦВ-0083 Інструкція з деповського ремонту та експлуа...

Книга: ЦВ-0083 Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100

Описание: Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100, модернізованих з встановленням елементів компанії "А. STUСКІ" та колісних пар з нелінійним ремонтним профілем коліс ІТМ-73

Издательство: Киев, 2006 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 31 стр.

Размер файла: 0,23 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремон...

Книга: ЦТ-0058 Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу

Издательство: Киев, 2003 г.

Примечания: формат pdf, укр. язык, 223 стр.

Размер файла: 1.88 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦТ-0107 Регламент основных переговоров машиниста и ег...

Книга: ЦТ-0107 Регламент основных переговоров машиниста и его помощника при выполнении поездной и маневровой работы

Описание: Регламент основних переговорів при виконанні поїзної та маневрової роботи встановлює порядок переговорів між машиністом та помічником машиніста локомотива, моторвагонного і спеціального самохідного рухомого складу та розроблений відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України. Цей Регламент є обов’язковим для виконання всіма працівниками локомотивних бригад залізниць України.

Издательство: -

Примечания: формат doc, укр. язык, 16 стр.

Размер файла: 0,15 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦТ-0106 Инструкция локомотивной бригаде Издательство...
Книга: ЦТ-0106 Инструкция локомотивной бригаде

Издательство: Киев, 2004 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 23 стр.

Размер файла: 0,09 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык, 32 стр.

Размер файла: 0,2 МБ

Скачать (рус.)

страница книги Книга: ЦТ-0105 Инструкция машиниста-инструктора локомотивных...

Книга: ЦТ-0105 Инструкция машиниста-инструктора локомотивных бригад

Издательство: -

Примечания: формат djvu, укр. язык, 40 стр.

Размер файла: 0,27 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦТ-0067 Инструкция по обеспечению пожарной безопасн...

Книга: ЦТ-0067 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и МВПС

Описание: Ця інструкція встановлює основні положення і вимоги пожежної безпеки локомотивів, що знаходяться в експлуатації, і моторвагонного рухомого складу залізничного транспорту України. Інструкція розроблена з урахуванням вимог "Правил Пожежної безпеки на залізничному транспорті" ЦУО/0018, доповнює й уточнює визначені ними положення і вимоги в частині забезпечення пожежної безпеки локомотивів і моторвагонного рухомого складу. Інструкція є обов'язковою для всіх працівників залізничного транспорту, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом локомотивів і моторвагонного рухомого складу.

Издательство: Киев 2003 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 117 стр.

Размер файла: 1,0 МБ

Скачать

страница книги Книга: ЦТК Инструкция по охране труда для локомотивных брига...

Книга: ЦТК Инструкция по охране труда для локомотивных бригад

Описание: Настоящая Типовая инструкция содержит требования к безопасным методам труда локомотивных бригад при обслуживании электровозов и тепловозов и моторвагонного подвижного состава, которые обязаны выполнять машинист и его помощник.

Издательство: Транспорт 1989 г.

Примечания: формат doc, рус. язык, 60 стр.

Размер файла: 0,92 МБ

Скачать

страница книги Книга: Правила технической эксплуатации железных дорог Укр...

Книга: Правила технической эксплуатации железных дорог Украины (с изменениями и дополнениями согласно приказа № 179 от 19.03.2002 г.)

Описание: Правила технічної експлуатації залізниць України встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації. Правила технічної експлуатації обов'язкові для усіх підрозділів та працівників залізничного транспорту. Виконання Правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх ланок залізничного транспорту, чітку та безперебійну роботу залізниць і безпеку руху.

Правила технической эксплуатации железных дорог Украины устанавливают основные положения и порядок работы железных дорог и работников железнодорожного транспорта Украины, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования, относящиеся к ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации. Правила технической эксплуатации обязательны для всех подразделений и работников железнодорожного транспорта. Выполнение Правил технической эксплуатации обеспечивает слаженность всех звеньев железнодорожного транспорта, четкую и бесперебойную работу железных дорог и безопасность движения.

Издательство: Киев 2003 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 94 стр.

Размер файла: 0,67 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный, с иллюстрациями), 136 стр.

Размер файла: 0,9 МБ

Скачать (рус.)

страница книги Книга: ЦШ-001 Инструкция по сигнализации на железных дорог...

Книга: ЦШ-001 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Украины

Описание: Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосування підприємствами і організаціями залізничного транспорту України. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються. Виконання вимог сигналів, встановлених цією Інструкцією, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи.

Инструкция по сигнализации обязательна для применения предприятиями и организациями железнодорожного транспорта Украины. Инструкция определяет систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются. Выполнение требований сигналов, установленных этой Инструкцией, обеспечивает бесперебойность и безопасность движения поездов и маневровой работы.

Издательство: Киев 2008 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 108 стр.

Размер файла: 3,85 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный), 88 стр.

Размер файла: 3,75 МБ

Скачать (рус.)

страница книги Книга: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 Инструкция по эксплуатации тормозов п...

Книга: ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава на железных дорогах Украины (с изменениями и дополнениями согласно приказа №312-Ц от 07.06.2001 г.)

Описание: Ця Інструкція встановлює основні правила і норми експлуатації гальм рухомого складу залізниць України. Правила і норми встановлені цією Інструкцією є обов'язковими для всіх працівників залізниць, зв'язаних з рухом поїздів.

Настоящая Инструкция устанавливает основные правила и нормы эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог Украины. Правила и нормы, установленные настоящей инструкцией являются обязательными для всех работников железных дорог, связанных с движением поездов.

Издательство: Киев 2004 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 96 стр.

Размер файла: 1,39 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный), 100 стр.

Размер файла: 1,34 МБ

Скачать (рус.)

страница книги Книга: ЦД-0058 Инструкция по движению поездов и маневровой...

Книга: ЦД-0058 Инструкция по движению поездов и маневровой работы на железных дорогах Украины

Описание: Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП) відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ) та Інструкцією з сигналізації на залізницях України (ІСИ), конкретизує правила: - приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв'язку на станціях та прилеглих до них перегонів, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв'язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів; - приймання і відправлення поїздів за умов виконання ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах; - виконання маневрів на станціях; - видачі попереджень на поїзда; - інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього природного середовища. Норми й вимоги даної Інструкції є обов'язковими для залізниць України та їх структурних підрозділів.

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Украины (ИДП) в соответствии с основными положениями, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог Украины (ПТЭ) и Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Украины (ИСИ), конкретизирует правила: - приема, отправления, пропуска поездов при различных средствах сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи на станциях и близлежащих к ним перегонах, как при нормальных условиях действия средств СЦБ и связи во время движения поездов, так и в случаях неисправности этих средств; - приема и отправления поездов в условиях выполнения ремонтно-строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; - выполнения маневров на станциях; - выдачи предупреждений на поезда; - другие правила, регламентирующие безопасные и беспрепятственные прием, отправление и следование поездов, безопасность маневровой работы и соблюдение работниками требований охраны труда и окружающей природной среды. Нормы и требования данной Инструкции являются обязательными для железных дорог Украины и их структурных подразделений.

Издательство: Киев 2006 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 259 стр.

Размер файла: 1,89 МБ

Скачать (укр.)

Примечания: формат doc, рус. язык (перевод неофициальный, внесены изменения и дополнения согласно приказа Министерства транспорта и связи Украины № 584 от 11.08.2010), 225 стр.

Размер файла: 3,1 МБ

Скачать (рус.)

страница книги Книга:ЦД-0067 Інструкція складача поїздів і його помічника...

Книга:ЦД-0067 Інструкція складача поїздів і його помічника

Автор(ы): -

Издательство: ТОВ "ВД Мануфактура", 2006

Сканировал: Александр Малыхин

Примечания: формат djvu, 10 стр.

Размер файла: 0,23 Мб


Скачать

страница книги Книга: Конспект в помощь локомотивным бригадам, изучающим ...

Книга: Конспект в помощь локомотивным бригадам, изучающим инструкцию по движению поездов и маневровой работы железных дорог Украины

Автор(ы): Под ред. Квитко А.Е.

Издательство: Одесса, КП «Одесская городская типография», 2007

Сканировал: Александр Малыхин

Примечания: формат djvu, иллюстрации черно-белые

Размер файла: 1,89 Мб


Скачать

страница книги Книга: Конспект в помощь локомотивным бригадам, изучающим ...

Книга: Конспект в помощь локомотивным бригадам, изучающим правила технической эксплуатации железных дорог Украины

Автор(ы): Под ред. Квитко А.Е.

Издательство: Одесса, КП «Одесская городская типография», 2007

Сканировал: Александр Малыхин

Примечания: формат djvu, иллюстрации черно-белые

Размер файла: 2,15 Мб


Скачать

страница книги Книга: Технические условия погрузки и крепления грузов Из...

Книга: Технические условия погрузки и крепления грузов

Издательство: Москва "Транспорт" 1990 г.

Сканировал: Steel Cat

Примечания: Формат DJVU

Объём файла: 32 МбСкачать


© 2011 - 2020 ZDSimulator.com.ua
Все материалы присланы или взяты из открытых источников и не предназначены для коммерческого использования.
© исходный скрипт - Даниил Колодий. Все права защищены.
Запросов: 3
0.003 (0.001) сек.